Maitri dýchání v Praze

Maitri dýchání v Praze

15. 4. 2023

Centrum BeBalanced - Rybničná 18/1, Praha 6 - Liboc

Maitri dýchání je podpůrnou technikou napomáhající celkovému rozvoji a procesu uzdravování na rovině tělesné, emoční i spirituální. Zpřístupňuje rozšířené stavy vědomí bezpečným způsobem a pomáhá tak léčení, vnitřnímu posílení a rozvoji laskavosti k sobě samým i druhým. Součástí dobrého držení tohoto procesu je následná podpora, sloužící k integraci vhledů a zkušeností z těchto stavů do každodenního života.

Proces Maitri dýchání je kombinací prohloubeného intenzivního dýchání, evokativní hudby, doteku a dalších prvků, jejichž synergie v nás probouzí léčivé procesy. Můžeme se potkat s tím, co je právě přítomné v našich tělech, emocích a myšlenkách, ale i s tím, co je skryté v paměti našeho těla a nevědomí (období porodu, rané dětství další životní fáze). Objevují se i zkušenosti, jež přesahují naše běžné vnímání (transpersonální oblast).
Díky kontaktu s těmito vnitřními procesy se otevírají možnosti osobní transformace, jež se dotýkají každého aspektu naší identity – tělesného, emočního, mentálního i spirituálního. Maitri pracuje s neverbální, tělově-emoční pamětí, energeticky nás pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni, což může vést k léčení fyzických i psychických traumat.

Pojem “Maitri” odkazuje k nepodmíněnému přátelství a milující laskavosti k sobě samotným a k druhým. Maitri Breathwork™ bylo rozvinuté v 80. letech ve Spojených státech Jyoti (Jeneane Prevatt) a Russellem Parkem. Je jednou z variant sebezkušenostní práce s dechem (jakou je např. známé holotropní dýchání Stanislava Grofa). Je součástí širšího pole mezinárodního společenství Kayumari a Centra pro posvátná studia.

Dýchání doprovází:

blankMgr. Michal Petr – psycholog, terapeut a lektor. Je certifikovaným gestalt terapeutem (EAGT) a Maitri BreathworkTMPoužívá holistické modely směřující k funkční změně a rozšíření osobní kompetence. Zajímá se o neverbální komunikaci, psychospirituální metody léčení a o možnosti řešení a zvládání náročných životních situací.

Plus tým facilitátorů, který má letité zkušenosti s psychoterapií a bioenergetickou prací s tělem. Pokud budete potřebovat, můžete po dýchání využít následnou individuální podporu či psychoterapeutické provázení při integraci vašeho procesu.

15. dubna 2023 (sobota), 8.30-21.00
Budeme začínat v 9.00h, přicházejte, prosím už v 8.30, abychom mohli v 9.00 začít už „zabydlení“. Rezervujte si prosím celý den, pracovat budeme pravděpodobně až do večera (většinou končíme v rozmezí 19-21h).

blank

Cena:

3.500,- Kč

Informace k platbě: Pro závazné potvrzení rezervace Vás žádáme o uhrazení celého kurzovného. Zaplaťte prosím do 28. února 2023 na

č. ú. 3481767002/5500 (do předmětu uveďte: MD – Vaše příjmení).

Pakliže se změní váš záměr či možnost zúčastnit se Maitri dýchání, dejte nám prosím co nejrychleji vědět, abychom mohli místo nabídnout náhradníkům.

Storno podmínky: Jestliže svou účast zrušíte do 14 dnů před termínem konání, vrátíme Vám celou částku. Dáte-li vědět 7 dní předem, vrátíme 50% kurzovného. Na pozdější odhlášení se vrácení sumy nevztahuje.

Průběh našeho dne:

Náš den začne povídáním v kruhu. Dýchání bude mít dvě části. Nejdříve bude dýchat první polovina dýchajících a ti, kteří nebudou dýchat, budou pomáhat tvořit bezpečné prostředí pro dýchající. Ve druhé polovině se vše vymění. Po dýchání si namalujete mandalu, kterou budete moci zachytit své prožitky z procesu dýchání. Zážitky z dýchání (jen ty, o kterých budete chtít sami mluvit) budete mít možnost sdílet s ostatními v kruhu.

Doporučení ke stravě:

Cca tři dny před dýcháním zkuste omezit těžká jídla. V den dýchání je lépe již nejíst, maximálně něco velmi lehkého a rychle stravitelného (např. ovoce, lehkou kaši či zeleninové šťávy). Nepijte, prosím, kávu či povzbuzující čaje.

blankCo s sebou:

  • pohodlné světlé oblečení
  • bílé napínací prostěradlo
  • spacák či jiná přikrývka
  • polštářek
  • uzavíratelná lahvička s vodou
  • vyplněné a podepsané dokumenty (pokud jste poslali elektronicky, není třeba)

Občerstvení a nápoje:

K obědu bude zeleninová polévka. K dispozici budou také nějaké čaje.
Na večeři pro vás připravíme vydatnější zeleninovou polévku, pečivo a nějaké další mlsání. Máte-li chuť přispět nějakou slanou či sladkou dobrotou na večerní stůl, jste vítaní. Pokud vás tato možnost oslovila, dejte nám prosím vědět, ať máme dobrot tak akorát.

Přihlášky:

Zasílejte na email mikael.petr@gmail.com.

Tento email je také kontaktní pro jakékoliv další otázky. Zasílejte, prosím, pouze závazné přihlášky. Počet míst je omezen (22 účastníků).

V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby si něco ujasnit mě prosím kontaktujte (mikael.petr@gmail.com, 773 907 079).

Odkaz na Centrum BeBalanced.