Josef Kolesár

Vítejte na mém profilu 🙂 těší mě Váš zájem o Maitri..

Rád bych zde napsal něco o mé osobě a jak vnímám Maitri dýchání.

Když se z tohoto místa dívám na svůj život, tak vídím, že počátky mé cesty za hlubším poznáním psychických i tělesných obtíží sahají do mého raného dětství. Zažil jsem jako dítě v různých věkových období řadu traumatických událostí a poruch attachmentu. Trvalo mi poměrně dlouho, než jsem si uvědomil jejich rozsah a jak mě tyto těžké události ovlivňovaly v každodenním životě během dospívání i dospělosti a taky stále objevuju.. Toto uvědomění odstartovalo novou cestu sebepoznání a zkušeností s různými přístupy v prozkoumávání vlastního těla a psyché. Na této cestě jsem se setkal a setkávám s úžasnými lidmi a učeními, které mi také pomáhají v rozvzpomenutí se, co je samotnou podstatou a smyslem mého života. Jsem velice vděčný za každý krok na této cestě a děkuji nejen všem učitelům a souputníkům, ale i samotnému sebeléčivému principu a zdroji, ze kterého vše pramení. Již nemám pochyb, že tento léčivý princip je tu k dispozici pro každého. Tajemství však vidím v tom, jak se s tímto principem dobře propojovat a nechat ho pracovat..

Maitri mám ve veliké úctě právě proto, že je jednou z cest, které vedou k propojení s tímto sebeléčivým principem. Odkrývá v nás pravdu, autenticitu a i to co jí brání v projevení, avšak velmi bezpečným způsobem a s velikou laskavostí. Je pro mě nádherným a silným nástrojem, rituálem a také životním principem, který mě nepřestává fascinovat. Čím déle se mu věnuji, tím více poznávám také sebe a prohlubuje se mi respekt k druhým lidem. Umožňuje propojení všech vrstev mentální, fyzické, emoční, spirituální během jedné práce.

Také si víc a víc všímám, jak záleží v interakci s druhými lidmi nebo v průběhu či přípravě tohoto rituálu na malých drobnostech, které zachytím. Také čím dál víc vidím, jak jsme jako lidé nesmírně křehcí, citliví, zranitelní a jak naše těla a mysli s velikým úsilím a kreativitou ochraňují tuto naší křehkost, aby nedošlo ke (znovu)zranění. Jelikož nás ale často nikdo správně neučil, jak s touto citlivostí a křehkostí pracovat, jak jí chránit a většinou došlo opakovaně k řadě zranění, naše ochranné systémy se většinou stanou nevědomými, sílí a ochraňují nás jak před další bolestí, tak bohužel i v prožívání toho příjemného. V této léčivé práci, která je formou rituálu jde zejména o vytvoření bezpečného prostoru – tzv. kontejneru – ve kterém se tato práce odehrává. A díky tomuto bezpečí, pak mohou naše ochranné systémy polevit a nechat naší původní citlivost a moudrost dělat svou léčivou práci.

Jsem velice vděčný, že mám tu možnost být v poli Maitri a učit se v něm držet nedílnou součást facilitátora i asistenta. Velmi si vážím a těší mě, že se mohu setkávat se svými přáteli/kolegy a hlavně s vámi, kdož jste nabyli té odvahy a chuťi přijít a s důvěrout se odevzdat vlastnímu procesu léčení..

Spoluutvářím skupinová dýchání pro menší až střední počet dýchajících (6-12) v Praze, Českých Budějovicích, Vysočině, asistuji na dýcháních mých kolegů včetně našich učitelů a pracuji také na individuální úrovni. Je pro nás také podstatný vyvážený počet dýchajících a nás facilitátorů/asistentů, abychom mohli dobře podpořit proces každého dýchajícího a byli k dispozici, když je třeba.

Poskytuji také individuální práci s tělem, dechem, dotykem a osobní konzultace v oblastech:
– Integrace zážitků s rozšířenými stavy vědomí, včetně psychedelických zkušeností
– Osobní a duchovní rozvoj
– Psychické a somatické potíže
– Prohlubování vnímavosti dechu a těla
– Masáže a rozvíjení pohybových schopností
– Práce s hlasem a hudebními nástroji

Pokud máte zájem o dýchání nebo pohovoření o svých tématech, napište mi prosím či volejte na kontakt níže. Rád se s Vámi potkám osobně.

Pracovní zkušenosti:
– 12 let personální management, projektový management, analytické, technické a procesní činnosti

Sebezkušenost:
– 1 rok gestalt terapie
– 9 let psychoanalytická terapie
– 1 rok koučing
– 6 let Satori, Holotropní a Maitri dýchání
– 5 let intenzivní léčivé zkušenosti s psychedeliky v bezpečném rámci v Amazonii a Evropě
– Mužské skupiny
– Bodywork – Rolfing
– Meditační praxe, Cchi-Kung, Kung-fu, Joga, Tantra, Trager, zpěvy a hudební nástroje
– Rituální kontext – spolubytí a asistence u ceremonií původních indiánských kultur

Kurzy, výcviky, učení:
– 3 roky VŠ se zaměřením na personální management
– 2 roky PBSP skupina základní a pokročilá – dětské vývojové potřeby, ideální interakce, mezery v rolích, attachment
– Mindfullness
– Čínská masáž
– Zen meditace
– Kayumari Stargate School – porozumění a zažití rituálu, bytí ve službě, rozšíření životní zkušenosti o spirituální rámec, rozšířené stavy vědomí a využití jejich léčivého potenciálu
– 3 roky program pro provázení rozšířenými stavy vědomí, sebezkušenost a studium přírodních látek měnících vědomí (psychedelik)
– 2 roky Maitri Breathwork výcvik
– Tantrická individuální výuka – práce s tělem, sexuálními energiemi, hranicemi, principy tantrického buddhismu.
– Trager approach – tělová práce a ošetření, mentastika (provázení ve vnímavosti vlastního těla)

 

Probíhající kurzy/výcviky: Vědomá práce s dotekem a tantrickou energií, Tantrajoga, Trager

Tel: 724 708 664
Email: josef.kolesar@gmail.com

Já Maitri