Mgr. Iveta Geryková

maitri-logo3

Kontakt: ivege@seznam.cz, 605 086 056

Pocházím z podhůří Beskyd, z vesničky Mořkov.

Vystudovala jsem učitelství biologie, výtvarné výchovy a angličtiny na Pedagogické fakultě v  Olomouci a Českých Budějovicích.

Prošla jsem postupně různými profesními zkušenostmi jako učitelka, lektorka, masérka, body terapeutka a nyní certifikovaná facilitátorka Maitri dýchání (Maitri Breathwork™ Facilitators Training).

Během své práce s dětmi, dospělými lidmi a skupinami jsem sledovala, jak se opíráme často pouze o to, co víme a ignorujeme to, co cítíme. Mí žáci a studenti byli výborní v získávání znalostí, ale v péči a rozvoji těla byli slabší. Všímala jsem si této nerovnováhy a to mě přimělo hledat cestu, která pomůže mě i mým studentům najít možnosti, jak se stávat spokojenými a celistvými bytostmi.

Absolvovala jsem výcvik v Maitri dýchání a rozvojové kurzy arterapie, fyzioterapie, aromaterapie, Biosyntézy a Pesso-Boyden terapie. Čerpám z poznatků buddhismu, jógy, ajurvédy, křesťanství a věnuji se poznání tradic domorodých kultur. Z celé této zkušenosti mne nejvíce zaujala práce s dechem. Zjistila jsem, že plný a zdravý dech nás obohacuje a přivádí k jedinečné příležitosti dotknout se hluboké zářivé esence uložené v každém z nás a dovoluje ji naplno projevit a žít.

Nyní se věnuji práci s rituály a mimořádnými stavy vědomí.

Maitri dýchání je pro mne bezpečnou a přímou cestou k živosti, kterou doprovází radost, vitalita a autenticita. Maitri dýchání je pro mne také cestou ke spokojeným a naplněným vztahům, ke spolupráci a prožívání bezpodmínečné lásky.
Ze své zkušenosti vidím, jak poznání a zážitek této pradávné tradice lidi vede k hledání vlastního potenciálu. Je metodou, kdy jediné, co je potřeba, je naše plná důvěra a odevzdanost v hlubokou moudrost vlastního těla a jeho regenerační schopnost. Tato vnitřní moudrost přirozeně touží po úplném zdraví na úrovni fyzické, psychické i spirituální. Maitri dýchání tuto cestu urychluje.

Jsem členkou týmu certifikovaných facilitátorů Maitri dýchání, pracujeme v Praze, Brně, Ostravě, Jaroměři a Říčanech.

Práci s dechem využívám také při integrativních masážích Dr. Schmitta.

Moc ráda budu provázet i Vás.

Iveta Geryková

 

Iveta