Mgr. Michal Petr

Poslechněte si – o Maitri dýchání pro Radio Wave

Psycholog, terapeut a lektor – www.michalpetr.com

Email: mikael.petr@gmail.com, tel.: 773 907 079

logo

Vystudoval psychologii na FF UP, držitel odborného certifikátu Evropské asociace pro gestalt terapii. Je členem v odborných sdruženích EAGTDiabasisCZEPS Paramita. Autor první akademické práce o enneagramu v ČR a knihy Mezi duší a Duchem.

Má soukromou terapeutickou praxi. V konzultační činnosti se specializuje na párové a individuální poradenství a terapii, psychospirituální tématiku a praktické využití enneagramu.

V lektorské činnosti se zaměřuje na navyšování emoční inteligence, stres management a enneagram. Používá holistické modely směřující k funkční změně a rozšíření osobní kompetence.

Zajímá se o neverbální komunikaci, psychospirituální metody léčení, práci s emocemi a tělem a o možnosti řešení a zvládání náročných životních situací.

Inspiraci nachází v gestalt terapii, humanistické a transpersonální psychologii, výzkumech vědomí, poznatcích neurověd a moudrosti původních národů.

Maitri dýchání nabízí zejména pro skupiny. 

Praxe

 • Psychologická a terapeutická praxe
  • Privátní konzultace a psychoterapie
  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Centrum sociálních služeb Praha) – psycholog, psychoterapeut a poradce
  • Loď Hermes (ubytovna pro lidi bez přístřeší) – psychologické poradenství, krizová intervence, aktivizace pracovního potenciálu
  • Centrum pro podporu zdraví, SolCor – řízené relaxace, poradenství, užití metod holistické spektrální medicíny
  • internetové psychologické poradenství
 • Lektorská činnost
  • Stres management v kontextu emočních a sociálních kompetencí
  • Vzdělávání pracovníků sociální sféry, lektor projektu (Psychologické dovednosti; Psychohygiena; Komunikační dovednosti s rodinou; Neverbální komunikace a práce s párem)
  • Enneagram – typologie osobnosti v praxi a denním životě
  • projekt ESRO – emoční a sociální rozvoj osobnosti pro učitele ZŠ a SŠ (Ennea ČR, akred. MŠMT ČR)
  • Sebeuvědomění a moje místo v životě aneb emoční inteligence v prožitku, lektor a spolutvůrce metodického semináře (Ennea ČR)
  • Psychosociální výcvik (Barevný svět dětí, o. s.)
  • Psychohygiena a muzikoterapie I. a II. (Kojenecký ústav, Praha 4) – s Mgr. Vilímkem
  • Archetypy šamanské tradice v denním životě – s ing. Havlovou
  • Zážitková psychoterapeutická dílna (Dynamika vztahů, Snění, Práce s tělem, Mandala) – s Mgr. Černou
  • Transpersonální psychologie (při katedře psychologie FF UP Olomouc) – s Mgr. Vackem
  • rozvojové a meditační programy

Vzdělání, odborná příprava a školení

 • Psychoterapie
  • 5-ti letý psychoterapeutický výcvik – Gestalt (IVGT Praha)
  • více než 300 hodin odborné supervize (Mgr. Knop, Mgr. Neumannová, PhDr. Vyhnálková)
  • Stargate – psychospirituální rozvoj, krize, coping strategie (Mgr. Michael Vančura, PhDr. Yvonne Lucká, J. Prevatt, PhD. – Jyoti)
  • Couples therapy (Ernst Knijff)
  • Gestalt and conflict (Franz Meulmeester)
  • Revision of here and now (Daan van Baalen)
  • Psychoterapie a spiritualita (Steven Schoen, M.D.)
  • Práce s krizí a tělem, Trauma (PhDr. Lucká, PhDr. Kobrle)
  • Psychospirituální krize a DSM (David Lukoff, PhD.)
  • Terapie traumatu v biosyntéze, Kořeny transpersonálního rozměru v těle (David Boadella, B.A., M.Ed., Silvia Specht Boadella, PhD.)
  • Mediace jako mimosoudní řešení konfliktů (Stohrová)
  • Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy (M. Cervantes, D.R. Rageth, L. Lucká)
 • Osobní a profesní rozvoj
  • workshopy emoční inteligence – VEVA (PhDr. Eva Velechovská)
  • odborné semináře MUDr. PhDr. Miroslava Krejčíře: 3 axis visual language (jazyk těla a vzhledu, neverbální komunikace); Energetická spektrální psychologie (Láska/Energie/Sexualita, Bioenergetická cvičení)
  • Projekt LESK (Lektor emočních a sociálních kompetencí; Ennea ČR) – vytvoření metodiky emoční inteligence, vedení metodické skupiny, absolvování široké škály vzdělávacích programů
  • Rodinné a systemické konstelace (Jan Bílý)
  • Diamond Approach dle A.H. Almaase (práce s esencemi) – M. Prasadam
 • Enneagram
  • Enneagram Professional Training Program (David Daniels, M.D.)
  • Foundations of spiritual method (Helen Palmer, PhD.)
  • Enneagram interview (Jurgen Gundel)
  • Enneagram subtypes (Samuel a Ruth Jacob, Ph.D)
  • Enneagram and Decision Making Process (Ginger Lapid-Bogda, PhD.)
  • Sebeuvědomění s enneagramem (PhDr. Velechovská, E. Byrtus)
  • Panelové rozhovory (PhDr. Velechovská)
  • Zralost (dtto)
 • Maitri dýchání – certifikovaný výcvik (Meenakshi Kramvik, Yvonna Lucká, Jyoti)
MP 2021