PhDr. Hana Jarolímková

e-mail:          hana.nitya@gmail.com

tel:                 777 333 011

web:              www.hanajarolimkova.cz

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii v Olomouci. Asistenci druhým, práci s lidmi, přítomnosti v jejich těžkých i niterných chvílích, hledání v labyrintu lidské duše (jak prakticky tak teoreticky), jsem zasvětila velkou část svého života. Ve své terapeutické praxi vycházím z hlubinně orientované psychologie, Leunerovy katatymně-imaginativní psychoterapie (katatymně znamená na emocích založené), využívám principů Boadellovy biosyntézy a celostních přístupů v oblasti osobního rozvoje.

Již od studií mne zajímá psychosomatická problematika a integrace těla v psychoterapii. Můj zájem o propojování těla a duše mne také zcela přirozeně přivedl k Maitri dýchání, které pro mne zosobňuje holistický způsob práce. Člověk je zde vskutku nazírán jako bio-psycho-socio-spirituální jednota, kde každá složka má své nezastupitelné místo. V Maitri dýchání se setkáváme s unikátním přístupem v práci s tělem, ne jen na tělové, ale také především na psychické, emoční, energetické a spirituální úrovni. Maitri dýchání vnímám jako nástroj, který nás přesahuje ve své schopnosti aktivovat naše vnitřní zdroje vedoucí k větší integritě, jasnosti a zdraví způsobem, který je citlivý, mocný a laskavý zároveň.

Jsem moc ráda, že máme možnost Maitri dýchání v ČR nabízet ku prospěchu a radosti všech zúčastněných, jak účastníků tak facilitátorů. S holotropním a Maitri dýcháním se aktivně potkávám od roku 2007. Často jsem viděla, jak mimořádnou možnost léčivého setkání se sebou i sdílení s druhými tento formát seberozvojové práce nabízí a kolik dobrého se děje pro všechny přítomné, je krásné a naplňující “být u toho”… Těším se na setkání! 

Hanka Jarolímková

Praxe

 • Psychosomatická klinika – Praha; individuální psychoterapie a psychodiagnostika /od r. 2013/
 • Eset, psychoterapeutická a psychosomatická klinika – Praha; individuální psychoterapie, psychodiagnostika /2013/
 • Ústav psychologie a psychosomatiky, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně; asistent, výuka psychologie a komunikace studentů medicíny, zahraničních studentů, vědecká a výzkumná činnost /2011 – 2015/
 • Psychiatrická léčebna v Kroměříži; psychodiagnostika, terapie individuální i skupinová /2011 – 2013/
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín; vedoucí projektu OP VK Kariérové poradenství Krajské pedagogicko-psychologické poradny pro žáky středních škol ve Zlínském kraji /2011/
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha; poradenství a terapie rodinná, individuální, párová /2008 – 2010/
 • Linka důvěry SOS – Zlín; poradenství a telefonická krizová intervence /2007 – 2010/

Lektorská činnost

 • Sebepoznávání, sebereflexe; konflikty a jejich zvládání (Vzdělávací institut Středočeského kraje)
 • Soft skills (Slezská univerzita v Opavě)
 • Prevence sociálně patologických jevů (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Sociální exkluze, práce s náročnými klienty (Profima)

Z publikační činnosti…

 • Peterková, H., Skřivanová, K., Zamastilová, H., & Svěrák, T. (Eds.). (2015). Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8042-3
 • Skřivanová, K., Gregor, J., Bendová, M., Brančíková, D., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., & Dušek, L. (2014). Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu. Klinická onkologie, 27 (2), 103-107. ISSN 0862-495X
 • Peterková, H., Skřivanová, K., Brančíková, D., Bendová, M., & Anderková, Ľ. (2013). Typ C – osobnost či copingová strategie? Psychosom, 11 (4), 244-256. ISSN 1214-6102.
 • Peterková, H., Skřivanová, K., Brančíková, D., Jarkovský, J., Bendová, M., Svěrák, … & Ventruba, P. (2014). Copingové strategie u pacientek s karcinomem mammy. In J. Abrahámová (Ed.), Vybrané otázky – onkologie XVIII (pp. 102-105). Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-155-1.
 • Peterková, H. (2013). Stanislav Kratochvíl: Základy psychoterapie (recenze). Psychologie dnes, 2.
 • Spoluautorství české verze (Bahbouch, R., Havlůj, V. (Ed.), Konečný, M., Peterková, H., Rozehnalová, E.) Lock, M., & Wheeler, R. (2011). Leadesrship Judgement Indicator – LJI (Test stylů vedení). Praha: Hogrefe – Testcentrum.

Z dalšího vzdělávání…

 • Developing strength through boundaries – D. Boadella A., M.Ed., D.Sc.hon., S. Specht Boadella, Ph.D. /2014/
 • Základní výcvik v biosyntéze – Český institut biosyntézy /od r. 2013/
 • Maitri Breathwork™ Certification Training – M. Kramvik, M.A., PhDr. Y. Lucká, PhDr. L. Kobrle, J. Sugarwoman, B.A., R.D. Park, Ph.D., J. Prevatt, Ph.D /2013 – 2015/
 • Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo – Liane Zink, M.A. /2012/
 • Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé – PhDr. Jiří Laciga /2012/
 • Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák, PhDr. Igor Obuch /2011 – 2013/
 • Psycholog ve zdravotnictví – Univerzita Palackého v Olomouci /2011 – 2012/
 • Výcvik v hypnoterapii – Česká psychoterapeutická a Česká psychiatrická společnost ČLS J. E. Purkyně, prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. /2011/
 • Práce s časovou osou I. – Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, rozsah 20 hod. /2008/
 • Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii I., II., PhDr. Hana Vyhnálková, rozsah 32 hod. /2008/
 • Stargate – Center for Sacred Studies, Mgr. Michal Vančura. PhDr. Yvonna Lucká /2008/
 • Základní kurz krizové intervence – Remedium, rozsah 51 hod. /2007/
 • Telefonická krizová intervence – Občanské sdružení „D“, rozsah 100 hod. /2007/
 • Katatymně-imaginativní psychoterapie – akreditovaný systematický, hlubinně orientovaný psychoterapeutický výcvik /od 2006/
 • Neverbální komunikace I., II. – MUDr. et PhDr. Miroslav Krejčíř /2003/
 • Sociálně komunikační dovednosti, primární protidrogová prevence na ZŠ /2001/
 • a další seberozvojové a odborné workshopy, semináře, stáže, konference
Hana Peterkova121410 (1)