Maitri dýchání

OFICIÁLNÍ STRÁNKY CERTIFIKOVANÝCH FACILITÁTORŮ V ČR

Maitri dýchání je podpůrnou technikou napomáhající celkovému rozvoji a procesu uzdravování na rovině tělesné, emoční i spirituální. Zpřístupňuje rozšířené stavy vědomí bezpečným způsobem a pomáhá tak léčení, vnitřnímu posílení a rozvoji laskavosti k sobě samým i druhým. Součástí dobrého držení tohoto procesu je možnost následné podpory, která slouží k integraci vhledů a zkušeností z těchto stavů do každodenního života.

Nejbližší termín:

21. 6. 2024
9-20 hod
Maitri dýchání pro ženy – Slunovrat

Buddhistické meditační centrum Praha, Varšavská 13 (Vinohrady).

 

Maitri dýchání™ bylo rozvinuté v 80. letech ve Spojených státech Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D.) a Russellem D. Parkem, Ph.D. Je jednou z variant sebezkušenostní práce s dechem. V roce 2015 skončil 1. výcvik Maitri dýchání v Evropě, který probíhal pod záštitou mezinárodního společenství Kayumari a Center for Sacred Studies. Jsme rádi, že je možné tuto léčivou práci nyní nabízet i v Čechách.

Pojem “Maitri” (v sanskrtu: maitrí, v pálí: mettá, angl.: loving-kindness) odkazuje k nepodmíněnému přátelství a milující laskavosti k sobě samotným a k druhým.

Proces Maitri dýchání je kombinací prohloubeného intenzivního dýchání, evokativní hudby, doteku a dalších prvků, jejichž synergie v nás probouzí léčivé procesy. Můžeme se potkat s tím, co je právě přítomné v našich tělech, emocích a myšlenkách, ale i s tím, co je skryté v paměti našeho těla a nevědomí (období porodu, rané dětství další životní fáze). Objevují se i zkušenosti, je přesahují naše běžné vnímání (transpersonální oblast).

Díky kontaktu s těmito vnitřními procesy se otevírají možnosti osobní transformace, jež se dotýkají každého aspektu naší identity – tělesného, emočního, mentálního i spirituálního. Maitri pracuje s neverbální, tělově-emoční pamětí, energeticky nás pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni, což může vést k léčení fyzických i psychických traumat. Maitri dýchání propojuje bioenergetické metody práce s tělem s mediumistickou prací, při které se školení facilitátoři mohou stát nástroji pro zprostředkování léčivé energie a harmonizaci pole dýchajících.

Skupinové dýchání

Ačkoliv je Maitri dýchání vysoce individuální zkušeností, je většinou realizováno ve skupině. Jde o celodenní proces, v němž je zásadním aspektem bezpečný prostor, ve kterém se můžete s důvěrou otevřít intenzivní vnitřní práci. Tento bezpečný prostor dále podporuje vhodná edukace, vedená meditace a rituální rámec. Součástí je také vědomé užití práce s bylinami, hudbou, bubnováním a kvalifikované práce s tělem. V rámci jednoho celodenního skupinového dýchání probíhají 2 samostatná dýchání a každý má tak možnost zažít metodu v pozici “dýchajícího” a v pozici “toho, který je podporou” (sitter). Facilitátoři v tomto případě pracují v týmu.

Na závěr workshopu se účastníci setkají v kruhu, a pokud chtějí, mohou sdílet svou zkušenost. Může jim v tom pomoci mandala, kterou si po završení zkušenosti s Maitri dýcháním nakreslí jako neverbální zachycení prožitku, které je důležité pro další ukotvení procesu. Sdílení rovněž umožňuje rozpoznat aspekty sebe sama ve zkušenosti druhých a o trochu více tak porozumět vnitřnímu i vnějšímu světu.

Individuální dýchání

Jde o zhruba 3-5 hodinový proces, v němž facilitátor Maitri dýchání pracuje pouze s Vámi a není přítomen nikdo další. Výhodou tohoto typu práce s Maitri dýcháním je zejména individuální péče během celého procesu, je zde však oproti dýchání ve skupině jiná dynamika.

Čím se liší od holotropního dýchání?

Maitri i holotropní dýchání fungují na podobných principech, jako jsou zejména intenzivní a hluboké dýchání, využití hudby a terapeutická práce s tělem.

Maitri dýchání je obohaceno o prvky, které se v běžném holotropním dýchání nevyskytují, jako je zejména oltář, světelný kruh, práce s bylinami, bubnování, vedená meditace a další rituální kroky, které slouží k vytvoření bezpečného a léčivého prostředí. Dýchání tak má podobu léčivého rituálu, kde je kromě abreaktivních či podpůrných technik pozornost zaměřena také na jemnohmotné úrovně práce s energií.

Následná podpora

Dosavadní zkušenost ukazuje, že přibližně 80% účastníků přichází z řad lidí, kteří se zajímají o osobní rozvoj, sebepoznání a spirituální cesty, zbývajících 20% zahrnuje ty, kteří hledají psychospirituální doprovázení nebo léčbu traumatu na somatické či psychické rovině.

Nabízíme proto také možnost využít následné péče o sebe, ať už formou rozhovoru s tím, kdo Maitri dýchání vedl nebo formou psychoterapeutické konzultace. Může jít o kroky dobře sloužící integraci procesu a dalšímu růstu vědomí.

maitri-logo3