doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.

Učí na VŠ, poskytuje individuální terapii a poradenství v rámci vlastní psychoterapeutické praxe, spolupracuje s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, pořádá kurzy osobnostního rozvoje.

Vystudovala obor Výtvarná výchova a historie na PF v Ústí nad Labem, Výtvarné umění na VŠUP v Praze, výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie. Dokončila výcvik v metodě Maitri Breathwork. V současné době dokončuje základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Dále absolvovala řadu kratších kurzů, zaměřených především na expresivní terapeutické přístupy a práci s klienty v náročných životních situacích (trauma).

Vedle vlastní poradenské a terapeutické praxe spolupracuje s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem. V terapeutické práci nabízí podporu dospělým i teenagerům v náročné životní nebo pracovní situaci, ráda používá kreativní a neverbální techniky (arteterapii s prvky biosyntézy).

Vedle terapeutické práce také pořádá kurzy osobnostního rozvoje, jak pro ženy, tak pro smíšené skupiny, ve kterých propojuje tvůrčí techniky a práci s tělem a nabízí možnosti ke zkoumání přesahových témat.

Pořádá Maitri dýchání v malých skupinách (do 3 lidí) v Ústí nad Labem.

Kontakt: jitkageringova@seznam.cz

JG