Indra Kobr

Ivan vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a v současnosti se živí zpracováním a vyhodnocováním dat. Pro udržení rovnováhy a bohatosti života je jeho druhým dlouholetým zájmem práce s/pro lidi.

Absolvoval např.:

● Stargate – psychospirituální rozvoj, krize, (Mgr. Michael Vančura, PhDr. Yvonne Lucká, J. Prevatt,

PhD. – Jyoti)

● Psychospirituální krize a DSM (David Lukoff, PhD.)

● certifikovaný 6ti letý psychoterapeutický výcvik v Biodynamické psychoterapii (Eli Weidenfeld, Květa

Palusková, Ebba a Mona Lisa Boyesen)

● Maitri dýchání – certifikovaný výcvik (Meenakshi Kramvik, Yvonna Lucká, Jyoti)

Během cca 15 let spolupracoval na mnoha seberozvojových programech a seminářích zaměřených převážně na práci s tělem a rozšířenými stavy vědomí.

Nabízí individuální terapeutické provázení, konzultace a práci s tělem. Zaměřuje se také na oblasti spojené s psychospirituální krizí.

Bližší informace na indra108@centrum.cz., mob: 776 200 614.

IMG_20130715_135537-1024x1024