ing. Hanka Havlová

Terapeutka, trenérka emoční inteligence, enneagramu a NLP, kouč, lektorka

Specializuji se na propojení tří center inteligence – těla, emocí a mysli.
Mám mnoholetou zkušenost práce s emocemi a tělem, opřenou o domácí
i zahraniční vzdělání v oboru koučinku, leadershipu, vzdělávání dospělých, psychologie, psychoterapie, neverbální komunikaci, práce s tělem, rituálem a minořádnými stavy vědomí. Působím v České republice i v zahraničí, ve firmách, ve školách i v programech pro veřejnost.

Velkou pozornost věnuji budoucím generacím: vzdělávání rodičů a pedagogů, podpoře svobodného učení, práci s dětmi. Pořádám unikátní rodinné kempy Království. S týmem a rodinou pracuji jako s bytostí. Používám pohyb, hudbu, divadlo, umění.

Dále pokračuji ve studiu councilu, psychologie, neurobiologie, rituálů původních tradic.

Kontakt:

Email: hanyzek@seznam.cz, tel.: +420 777 844 509

Nejoblíbenější vzdělání

 • Enneagram teacher – ETPTTM školy Trifold School of Enneagram, USA
 • Psychoterapeutický výcvik PBSP – Pesso-Boyden Systém Psychomotor Psychotherapy ®
 • Výcvik práce s tělem a emocemi – MAITRI breathwork ®
 • Výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí a práce s tělem a rituálem školy americké psychoterapeutky Jeneane Prevatt, Ph.D. (Jyoti)
 • Certifikační vzdělání Projekt LESK – Lektor emočních a sociálních kompetencí, ENNEA ČR
 • The Enneagram in Business, Train-The-Trainer Program,G.Lapid-Bogda, PhD., Boston Business School (Basel, Swiss)
 • Coaching with the enneagram certificate program (ICF), G.Lapid-Bogda, PhD., Boston Business School (Santa Fe, New Mexiko)
 • Leadership – Intercultural and Communication Skills in International Adult Education, Malta
 • Práce s traumatem, (Yvonna Lucká, Luboš Kobrle, Maggie Kline, Somatic experience ®)
 • Neverbální komunikace – MUDr. PhDr. M. Krejčíř
 • Mindfulness – opakované retreaty a pravidelné vedení v práci s myslí thajské budhistické školy Dhammakaya
 • Ridhwan Diamond Approach retreat– A.H. Almaas
 • Vedení councilu,  Galit a Shay Hanien (Izrael)

a další kurzy z oboru koučinku, leadershipu, enneagramu, neverbální komunikace, Diamond Approach, NLP, psychologie a terapie dom

Hanka