Milan Doleček

Mé první setkání s Maitri  dýcháním bylo v roce 2009 v Kruhu Kayumari. Velmi mi pomohlo s integrací osobních spirituálních zážitků a prožitků. Došlo i ke spontáním tělesným uzdravením. V roce 2010 jsem absolvoval školu Stargate a v roce 2018 jsem úspěšně ukončil výcvik v Maitri dýchání.

Od prvního setkání s touto pradávnou Moudrostí  se můj život změnil v slova:

“Je mnoho věcí, které nelze vysvětlit, avšak neexistuje nic, co by se nemohlo stát.“

Bruno Gröning

IMG_3017