Maitri dýchání pro ženy – Slunovrat

Maitri dýchání pro ženy – Slunovrat

21. 6. 2024

9-20 hod

Buddhistické meditační centrum Praha, Varšavská 13 (Vinohrady).

Toto Maitri dýchání je určeno výhradně ženám jak na pozicích dýchajících, tak asistentek.
Rozhodly jsme se otevřít toto dýchání na opakovanou žádost některých z Vás, které by se rády podívaly hlouběji do sebe bez přítomnosti mužů a léčily tak svá hluboká zranění či se znovu propojily samy se sebou a se svou vnitřní krásou.

Zároveň je tato práce záměrně načasována tak, abychom jí mohly oslavit mocnou sílu Slunovratu a zároveň ji využít ve prospěch našich záměrů, hojnosti, lásky a zdraví v životě. Milé ženy, vítejte!

Maitri znamená bezpodmínečnou láskyplnost k sobě samé i k druhým.

Maitri dýchání je samoregulované dýchání, které umožňuje přístup ke změněným stavům vědomí. Umožňuje vám vstoupit do hlubšího vztahu s fyzickými, emocionálními, mentálními a duchovními aspekty vaší bytosti, zatímco jste drženi v bezpečném a podpůrném prostředí.

Maitri Breathwork TM, jak jej vyvinuli Jyoti Ma a Russell Park, je silná řízená dechová praxe, která vkládá proces uzdravování do vašich vlastních rukou a těla. Vyškolení facilitátoři pomáhají dýchajícím v jejich procesu pomocí zvuku, vůně, slovní podpory a praktické práce s tělem.

Den se skládá z dopoledního a odpoledního bloku, který každému nabízí dvě zkušenosti: dýchání vleže a pozici „sezení“, zatímco dýchá jiná osoba. Po dechovém procesu dýchající obvykle vytvoří kresbu mandaly, která slouží jako nástroj pro další studium nebo meditaci nad materiálem, který během zážitku vyvstal. Den končí společným jídlem, sdílením a integrací v kruhu.

Dýchání pro 12-14 žen povedou Iveta Geryková a Ivana Pýchová s týmem zkušených facilitátorek.

Akce se koná v příjemném komorním prostředí Buddhistického meditačního centra Praha, Varšavská 13 na Vinohradech.

Cena: 3900 Kč

 

 

blank