Mgr. Jan Řezáč

email: janzac@seznam.cz tel.: 721 232 332

Původní profesí učitel. Nyní pracuje jako body worker metodou Strukturální integrace – rolfterapie. Díky této práci je v každodenním kontaktu s lidským tělem, jeho bloky a emocemi. Tyto zkušenosti využívá i při pohybu v poli Maitri dýchání.
Vedle práce s lidským tělem, pracuje jako lektor seberozvojových kurzů a dále pro Ligu otevřených mužů v rámci workshopů Agrese je ok, Výchova bez násilí, Mužská cesta pro otce a syny a Cesta pro otce a dcery.

Výcviky a kurzy:
2003 – 2008 pětiletý sebezkušenostní výcvik s arteterapeutickým zaměřením pod institutem SUR
2008 – 2009 akreditovaný kvalifikační kurz Masér, NZZ Stanislav Flandera
2011 – 2013 kurz Strukturální integrace, Aleš Urbanczik, CASI – Česká asociace strukturální integrace, člen IASI – International Association of Structural Integrators®
2014 – 2015 odborný výcvik Zvládání Agrese, Reform ( Norsko ) a Liga otevřených mužů ( ČR )
2016 – workshop Úvod do práce s jizvami a kostmi, Sharon Wheeler – workshop Dopad výzkumů fascií na SI, Robert Schleip – workshop Třetí hodina základní série, Neal Powers workshopy v rámci SI konference Tradice –věda – inovace, Praha, CASI – Česká asociace strukturální integrace, člen IASI – International Association of Structural Integrators®
2017 – workshop Z křížové kosti do lebky, Neal Powers, EGSI – The European Guild for Struktural Integration, člen IASI – International Association of Structural Integrators®
2017 – workshop Integrace jizev do fasciální sítě, Sharon Wheeler a Robert Schleip, EGSI – The European Guild for Struktural Integration, člen IASI – International Association of Structural Integrators®
2018 – navazující kurz Strukturální integrace, Neal Powers a Aleš Urbanczik, EGSI – The European Guild for Struktural Integration, člen IASI – International Association of Structural Integrators®
2017 – 2019 certifikovaný výcvik Maitri Breathwork,

rolfterapeut-102