Kdo jsme

Seznam certifikovaných facilitátorů:

Abramčuk Filip
Abramčuková Iva
Bartošová Jana
Čermák Knotková Andrea
Dobeš Martin
Doleček Milan
Erlebachová Kateřina
Géringová Jitka
Geryková Iveta
Havlová Hanka
Hofman Martin
Hubálková Bibiana
Jančová Václava
Jarkovský Alan – certifikát odebrán
Peterková Hana
Ježková Karolína
Kobr Indra
Kobrová Mína
Kolesár Josef
Králová Petra
Kužel Ruben
Masopustová Lucie
Nordmann Heide
Oujezdská Eva
Petr Michal
Preissová Irena
Provazníková Šárka
Pýchová Ivana
Řezáč Jan
Sarkisov Stanislav
Sarkisová Kateřina
Stifter Marek
Šucman Robert